Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że firma Kowalstwo Artystyczne Rogal Wojciech Rogowski przetwarza Pani/Pana dane osobowe tworząc bazę danych. Przetwarzane kategorie danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana (lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu). Wśród zebranych danych mogą pojawić się dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kowalstwo Artystyczne Rogal Wojciech Rogowski z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Słowiańskiej 32, NIP 8821003587, REGON: 891087689

Jako administrator danych osobowych, informujemy Pana/Panią, że:

  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, które Pan/Pani złożył(a).
  • Podanie danych było dobrowolne i niezbędne w celu złożenia zamówienia
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych i gwarancyjnych
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychMoże Pan/Pani skontaktować się z firmą w sprawie ochrony danych pod adresem , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.